Hybris Marketing pomáhá firmám lépe poznat jejich zákazníky

Dobře znát přání a potřeby zákazníků a umět pro ně v pravý okamžik připravit relevantní nabídku, je touhou obchodníků od nepaměti. V současné době, kdy je třeba využít informace o každém ze zákazníků a oslovovat ho s personalizovanou nabídkou, je velmi vhodným pomocníkem tzv. Hybris Marketing. Jde o nástroj, který pomáhá porozumět motivaci zákazníků, a to v reálném čase, a zároveň umožňuje obchodníkům rychle reagovat na jejich požadavky. Jeho kvality potvrdila i studie nezávislé společnosti Gartner.  

„Jednou z oblastí, ve které se dlouhodobě firmy snaží získat náskok před konkurencí, je využití dat,“ říká Jiří Mišejko, specialista řešení Hybris společnosti Mibcon, která má s nasazením Hybris Marketingu v retailových společnostech v ČR zkušenosti. Shromažďují informace o jednotlivých zakázkách, získávají co nejvíce osobních informací o klientech, a samozřejmě sledují jejich chování v jednotlivých prodejních kanálech. Tato vzácná data pak analyzují marketingové a prodejní týmy a na jejich základě připravují vhodné prodejní balíčky a kampaně. To je samozřejmě možné při určité míře agregace a rozhodně ne v reálném čase.

Má-li být marketing efektivnější a informační hodnotu ukrytou v získaných datech plně a rychle vytěžit, musí využít specifické nástroje. Nové moderní technologie nás ke splnění tohoto snu obchodníků začínají přibližovat. Hybris Marketing, jakožto nástroj pro řízení kampaní, tyto ambice bezesporu má. A s nimi i obrovský potenciál. Jeho výhodou je, že pokrývá jednotlivé části marketingového procesu od sběru surových dat, přes jejich konsolidaci a obohacení, až po spuštění kampaně včetně jejího vyhodnocení. Navíc využívá technologie, které umožňují plnit různé business požadavky, jako je například zvýšení tržeb, a to v krátkých časech.

„Já ze své osobní zkušenosti vidím mimo jiné velkou výhodu v tom, že Hybris Marketing pomáhá získat opravdovou znalost zákazníka,“ sděluje šéf strategie Mibcon Jan Holík. „Tradiční marketingové kampaně nedokážou zaujmout pozornost jednotlivců. Postrádají základní znalost toho, co zákazníci chtějí a potřebují, což vede k neosobní komunikaci směrem k celé cílové skupině. Díky Hybris Marketingu můžete řídit marketing doopravdy podle dat, zkrátka mít plnohodnotný data driven marketing.“