Na podzim se možná bude konat akce Čisté město

Akce Čisté město, při které mohli občané bezplatně odložit do přistavených kontejnerů nepotřebné věci, se stejně jako minulý rok na jaře neuskuteční. Důvodem je nedostatek peněz v rozpočtu města. Pokud však bude finanční situace ve druhé polovině roku lepší, uspořádá akci město na podzim.

„Důvodem, proč se ani letos na jaře nebude tato akce konat, jsou finance. Náklady na realizaci jsou vyšší než jeden milion,“ řekl Tomáš Martinček, vedoucí odboru místního hospodářství a majetku města. Pro odkládání nepotřebných věcí slouží v Děčíně dva sběrné dvory. Jeden je v areálu Technických služeb Děčín v Březové ulici a druhý Pískovna v Poděbradské ulici v Děčíně IV. Informace o otevírací době a seznam druhů odpadů, který je odebírán zdarma, za úplatu nebo pouze na skládce komunálních odpadů Orlík IV je k dispozici na webu města v odkazu Odpadové hospodářství.
Vedení města si uvědomuje výhody akce Čisté město a nechce se jí letos úplně vzdát. „Tento velký svoz nepotřebných věcí z domácností, zahrad, sklepů i kůlen je určitou prevencí proti vzniku černých skládek, proto se rada města rozhodla, že pokud bude finanční situace města ve druhé polovině roku příznivější, akci uspořádáme až na podzim,“ doplnil primátor města František Pelant.

http://www.mmdecin.cz