Na zálohovaném výživném se koalice shodla

Mnoho let diskutované zálohované výživné pravděpodobně získalo podobu, která má šanci na definitivní prohlasování. Podle posledních informací získal původní velkorysý návrh MPSV nové limity – strop ve výši 3000 korun a časové omezení na 24 měsíců. Zálohu by vyplácely úřady práce.

Na zálohované výživné dosáhnout pouze ti, kteří neobdrželi soudem vyměřené výživné alespoň po dobu čtyř měsíců. Podmínkou je podané trestní oznámení a návrh na exekuci. Stát by měl vyplácet celou částku přiznanou soudem, maximálně však dostane rodič, kterému partner dluží, 3000 korun měsíčně. Vyplácením zálohovaného výživného budou pověřeny Úřady práce, následné vymáhání dluhu státem bude spadat do kompetence Ministerstvo spravedlnosti. Ruku v ruce by pak mělo jít další efektivní „utahování šroubů“ na straně dlužníků – využívání možností exekuce řidičského oprávnění a nařizování veřejně prospěšných prací nebo domácího vězení s možností práce.

Zastropování maximální částky výživného dává s ohledem na statistiky smysl.

 „V rámci programu VašeVýživné.cz máme vyměřené výživné nad 3 000 Kč u zhruba 14 % dětí. Průměrné výživné u těchto 14 % pak činí asi 5 000 Kč,“ dodává Iveta Novotná, ředitelka programu VašeVýživné.cz, který provozuje Asociace neúplných rodin.

Větší problém je však s časovou omezeností vyplácené zálohy.

„Dvouleté maximum se mi nejeví jako šťastné řešení. Maximální strop se tak dostává na 72 tisíc korun. Pokud vezmeme modelový případ neplatiče, který nehradí výživné od narození dítěte do 18 let věku a exekučně není možné mu cokoli zabavit, jedná se o pouhé 4 tisíce korun na rok dítěte,“ podotýká Novotná.

Podle Novotné je zároveň klíčové, aby debata nad výživným nalezením shody neutichla a hledaly se efektivní cesty, jak zvyšovat vymahatelnost zákonné povinnosti – už jen z toho důvodu, že nyní je zálohované výživné extrémně vázané na veřejné finance a je možné, že s koncem ekonomické konjunktury bude muset být přehodnoceno. Program VašeVýživné.cz již v minulosti například představil několik bodů, které by mohly situaci výrazným způsobem posunout.

„Pevně věříme, že například zápis dlužníků do systému SOLUS, změna výpočtu termínu, kdy je možné podat trestní oznámení, soudem nařízená návštěva rodičovské poradny nebo změna přednostního vyplácení výživného by mohly mít spolu se zálohovaným výživným kýžený efekt,“ doplňuje Novotná. „Vzhledem k tomu, že koalice i ministerské resorty jsou nyní ve shodě, realizace těchto kroků by mohla být velice rychlá.“

Situace kolem neplacení výživného se zlepšuje již několik let v řadě, a to díky lepší informovanosti samoživitelů, ale také ekonomické situaci, díky které ubylo nedobrovolných dlužníků. Podle informací programu VašeVýživné.cz došlo k výraznému poklesu průměrného dluhu – ten je nyní na úrovni 57 000 korun na dítě, spolu s ním také výrazně klesl celorepublikový dluh na výživném, který poprvé klesl k hranici 7 miliard korun.