Nártouni filipínští jsou něco jako turistická atrakce

Konec roku 2010 byl pro nártouny filipínské důležitý. Představitelé ochrany přírody a čeští experti jednali v zájmu ochranu nártouna filipínského, symbolu Filipín a jednomu z nejdůležitějších přírodních pokladů země.

Jednání o ochraně nártouna filipínského se konalo 12. prosince 2010 v Tagbilaranu na ostrově Bohol. Hlavním tématem byli nártouni chovaní v zajetí na ostrově Bohol. Jednání zahájil Abel Damalerio, z oddělení ochrany přírody Boholu, se svým sdělením následoval náměstek ministerstva životního prostředí Demetrio Ignacio a Dr. Antonio Manila z úřadu ochrany životního prostředí v Manile. Zvláštním hostem byl Dr. Josef Rychtar, velvyslanec České Republiky, který je podporovatelem projektu Tarsius vedeného českou zooložkou Dr. Miladou Petrů. Všichni zdůraznili nezbytnost ochrany tohoto jedinečného druhu.

Nártouni jsou velmi zajímavá stvoření, a jsou také důležitou součástí přírody Filipín. Bohužel pro ně v posledních dekádách začali hrát nejdůležitější roli v turistice a také obchodu. Přestože jsou přísně chráněným živočišným druhem Filipín a přestože velmi těžko přežívají v neodpovídajících podmínkách v zajetí, jsou nártouni nejčastěji viděni podél nejdůležitějších turistických tras v podmínkách velmi vzdálených jejich potřebám pro přežití. Tato zvířata slouží svým majitelům jako nástroj výdělku. Rostoucí požadavky na počet nártounů chovaných v zajetí zvyšují počet nártounů ilegálně odchycených z volné přírody. Nártouni tak pomalu mizí z okolních lesů. Toto je realita. Pokud ochránci životního prostředí brzy nezasáhnou, jednoho dne zjistíme, že v přírodě žádní nártouni nezbývají.

Dr. Milada Petrů představila výsledky svého průzkumu jednotlivých zařízení chovajících nártouny jako turistickou atrakci. Podmínky, v jakých jsou zvířata chována, jsou pro ně velmi nedostačující. Zařízení také nemají žádnou hodnotu z hlediska vzdělávání veřejnosti. Následně M. Petrů představila návrhy na změnu založené na svých zkušenostech i na konzultacích z kolegy a distribuovala podklady k chovu nártounů představitelům ochrany přírody na Filipínách (DENR – Department of Environment and Natural Resources) a také současných chovatelům nártounů.

Protože téma jednání bylo velmi citlivé, přednášku následovala velmi intenzivní diskuze mezi zastánci ochrany nártounů a jejich nároků na jedné straně a těch, kteří bojují za uchování svých výdělků pramenících z vystavování nártounů jako turistické atrakce na straně druhé. Jednání byli přítomni představitelé ochrany přírody, turistiky, místního zastupitelstva a také chovatelé nártounů.

Jak řekl guvernér Chatto, „Jednání se uskutečnilo kvůli ochraně tohoto primáta, který je symbolem Boholu a nyní také celé země. Nártouni by neměli být komerčně zneužíváni. Pokud se zahraniční přátelé zajímají o naše nártouny, tím spíš my ostatní je musíme chránit pro nás i příští generace.”

Existuje velká naděje pro nártouny filipínské. Jednání, které svedlo dohromady českou zooložku, velvyslance České republiky, zástupce úřadu pro ochranu přírody i místní zastupitele, představuje velkou změnu v oblasti kontroly nártounů chovaných v zajetí a zajistí tak lepší budoucnost tomuto druhu.

Dobrou zprávou pro lepší budoucnost nártounů je, že první kroky v roce 2011 už byly učiněny. DENR přijaly doporučení pro chov nártounů v zajetí sestavených Dr. Miladou Petrů a ty jsou nyní využívány.

Nezbytně nutné je vybudování profesionálního ochranářského centra. Dr. Milada Petrů, velvyslanec České republiky na Filipínách a další odborníci věří, že navrhované centrum brzy získá povolení od úřadu životního prostředí (DENR) a že filipínští představitelé budou velmi přísní v uplatňování pravidel a regulací a budou rozlišovat mezi zařízeními zneužívajícími tento přírodní poklad a navrhovaným profesionálním centrem vedeným odborníky směřujícím k lepší budoucnosti nártouna filipínského.

www.decin.cz