Právě se nacházíte:

Není ples jako ples

Plesy mohou být různé – maškarní, hasičský ples nebo třeba ples Agentury Pondělí. Tato nezisková organizace nabízí službu Sociální rehabilitace a Podporu samostatného bydlení lidem se zdravotním postižením ve Šluknovském výběžku. Cílem činnosti agentury je zapojení těchto lidí do dění v regionu. Agentura se snaží, aby i jejich klienti mohli žít plnohodnotný život, jako žijí jejich vrstevníci.

„Když jsme před třemi roky pořádali náš první ples, trochu jsme váhali, zda ho uspořádat. Nevěděli jsme, jestli je to pro ně vůbec vhodná akce a jestli vůbec pochopí a ocení slavnostní atmosféru plesů,“ vypráví ředitelka agentury Monika Lampová, „Ale všechno proběhlo výborně a všichni si večer velice užili.. Tento rok se na ples někteří uživatelé a stejně tak i zaměstnanci připravovali  už dlouho dopředu.“
Bylo to vidět. Některé slečny měly kromě krásných účesů i pohádkové šaty.

Karolína Sajfertová, organizátorka plesu k tomu doplňuje: “Na našich plesech vládne veselá a uvolněná atmosféra. Chceme v rámci možností pomáhat naplňovat sny  každého našeho uživatele. Sami asistenti Agentury Pondělí dokonce vymysleli pro oživení večera módní přehlídku bláznivých modelů se symbolem agentury – červenobílým záchranným kruhem.“

Agentura Pondělí působí ve Šluknovském výběžku již deset let a tento rok si připomíná kulaté výročí svého založení. Za tu dobu agentura pomohla okolo 250 lidem se zdravotním postižením. Kromě sociálních služeb se aktivně zapojuje i do kulturního života regionu a spolupracuje s dalšími poskytovateli sociálních služeb. Nabízí služby Podpora samostatného bydlení a Sociální rehabilitace, pod kterou spadá denní centrum agentury, Podporované zaměstnávání a Tréninkový byt.

Služby Sociální rehabilitace a Podpora samostatného bydlení jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

www.agenturapondeli.cz