Téměř polovina celkových investic v oblasti InsurTech šla v roce 2016 do umělé inteligence

Investice do technologických inovací v oblasti pojišťovnictví (InsurTech) vzrostly v roce 2016 o více než 50 %, na téměř 19 milionů USD. Umělá inteligence (AI) a internet věcí (IoT) dnes představují téměř polovinu celkových investic do startupů InsurTech, jak zjistil nový výzkum společnosti Accenture.  

Podle zprávy se kombinovaný počet obchodů v oblastech AI a IoT v roce 2016 zvýšil o 79 %. I přesto, že tyto dvě technologie byly zastoupené pouze jednou čtvrtinou (24 %) z 216 celkových InsurTech obchodů, v loňském roce činily 44 % nebo 711 milionů USD z celkových investic - ve srovnání s pouhými 10 % v roce 2015.

„Během posledních 12 měsíců jsme byli svědky rychlého nárůstu obchodních aktivit a investic do startupů týkajících se inteligentní automatizace a internetu věcí,“ řekl Roy Jubraj, spoluautor zprávy a vedoucí oddělení Digital & Innovation finančních služeb společnosti Accenture ve Velké Británii a Irsku. „Tyto technologie mají potenciál v následujících letech způsobit zásadní posun v odvětví, a proto jsme vytvořili zajištěný InsurTech stream jako klíčovou součást Inovační laboratoře FinTech v Londýně,“ dodává Roy Jubraj.

Podle zprávy považuje pojišťovnictví umělou inteligenci a internet věcí za zásadní prvky nutné pro vyšší úroveň personalizace a reálný přínos pro zákazníky. Umělá inteligence má potenciál k transformaci pojišťovnictví od jednoduchého hodnocení rizik založeného na předchozích zkušenostech, k monitorování rizik v reálném čase a zmírňování, nebo dokonce i předcházení ztrátám zákazníků. Internet věcí umožní pojistitelům nabízet personalizované služby v reálném čase, zvýšit provozní efektivitu a provádět oceňování s větší přesností.

Velká Británie navzdory politické a ekonomické nejistotě kvůli odchodu z Evropské Unie v roce 2016 nadále přitahuje silné investice do InsurTech. I přesto, že se kvantita obchodů ve Velké Británii nezměnila, hodnota investic v této oblasti se v loňském roce více než zdvojnásobila, a to na téměř 19 milionů USD. Investice do AI a internetu věcí se též významně zvýšily, a to na téměř 1,7 milionů USD.
 
I Německo a Francie, které také patří do trojice top InsurTech trhů v Evropě, v roce 2016 zažily silný nárůst investic. Zatímco celosvětové investice v oblasti InsurTech narůstají, podíl Spojených Států na objemu obchodů se v roce 2016 lehce snížil, ze 63 na 56 %. Procento InsurTech investic ve zbytku světa (obchody mimo tradiční centra) se více než zdvojnásobilo, z 11 % v roce 2015 na 23 % v roce 2016.

Geografický posun InsurTech těsně následuje podobné globální trendy v oblasti FinTech. Nedávná analýza společnosti Accenture v oblasti FinTech ukázala, že Čína a obecněji Asie a Tichomoří hrají stále významnější roli investičních destinací FinTech kapitálu. Zatímco celosvětové investice do FinTech projektů v roce 2016 vzrostly o 10 % na 23,2 miliard USD, Asie a Tichomoří jako region poprvé zastínila Severní Ameriku, přičemž investice se zde v roce 2016 více než zdvojnásobily, a sice na 11,2 miliard USD.

Julian Skan, výkonný ředitel finančních služeb Accenture, který dohlíží na FinTech inovační laboratoř v Londýně, uvedl: „Vzestup v oblasti InsurTech je dalším důkazem toho, že se nové technologie podílejí na formování inovací ve finančních službách.  Další výzva pro InsurTech startupy je stejná, jaké teď čelí o něco starší odvětví FinTech – a to schopnost převést investice do růstu a získání zákazníků.“