U Malých Hoštic vyroste nové lipové stromořadí

V sobotu 22. října vysadí u Malých Hoštic zaměstnanci Arniky spolu s místními obyvateli a dobrovolníky čtyřicet mladých lip.  

Půjde už v pořadí o třetí alej založenou díky tradiční sbírce Lopatka pro alej.

„Stromořadí vybíhající z našich sídel a lemující silnice i polní cesty do naší krajiny rozhodně patří, a proto dlouhodobě pracujeme na jejich ochraně a obnově. Tomu mají pomoci i výsadby nových nebo obnovených stromořadí právě s podporou Lopatky pro alej, která je součástí naší kampaně Zachraňme stromy," uvedla vedoucí kampaně Marcela Klemensová.

Přispět na alej může i veřejnost, vybrané peníze pomůžou pokrýt výdaje spojené s výsadbou.

Za symbolických 2016 korun se pak kdokoli může stát patronem jednoho ze stromů. „Stromky s námi budou sázet dobrovolníci z okolí, ale příprava akce, nákup sazenic nebo nářadí, to jsou příklady věcí, na které mohou zájemci přispět," doplnila Marcela Klemensová.

Lidé mohou přispět konkrétními částkami, za které lze zajistit vše potřebné 
k výsadbě nové aleje. Za 190 korun se pořídí rýč a rukavice, 370 korun stojí ochrana jednoho stromku před větrem a okusem, 600 sazenice jedné lípy a 970 korun vysazení jednoho stromku včetně ochrany před výše zmíněnými jevy.

Darovat symbolickou Lopatku pro alej můžete až do 21. října. Všechny bližší informace se zájemci mohou dozvědět na internetových stránkách sbírky http://arnika.org/lopatka-pro-alej.