Unikátní exponát slona indického

Slezské zemské muzeum získalo v letošním roce od Zoologické zahrady Ostrava kůži samce slona indického, který musel být loni utracen.  

Přípravné práce na zhotovení preparátu slona začaly již letos na jaře v prostorách preparátorské firmy Miloše Maluchy v Ostravě-Hrabůvce a poté pokračovaly za plného provozu v hale Historické výstavní budovy SZM. 

Návštěvníci se na výstavě dozví nejen základní informace o životě slona indického, ale také o problematice sloních nemocí a jejich výzkumu a v neposlední řadě o nutnosti ochrany slonů a přírody vůbec.

Exponát slona indického je k vidění v Historické výstavní budově SZM (Komenského 10, Opava).

http://www.szm.cz/