Ústecký kraj předal MŠMT Akční plán k OP VK

Ústecký kraj odeslal na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT, též Řídící orgán) tzv. Akční plán, na jehož základě by měly být obnoveny platby v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Finální podoba dokumentu byla konzultovaná s Řídícím orgánem, který s navrhovanými kroky Ústeckého kraje vyslovil předběžný souhlas. 

„Hlavní body obsažené v Akčním  plánu jsme již začali realizovat. Jde například o posílení personální kapacity Oddělení grantů Evropské unie pro vzdělávání, rozšíření plánu kontrol, nebo prohloubení spolupráce s oddělením veřejných zakázek a odborem kontroly. Našim hlavním záměrem zůstává, aby Ústeckému kraji, který se potýká s nejvyšší mírou nezaměstnanosti v ČR, byly prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost uvolněny co nejdříve,“ uvedl Pavel Kouda, náměstek hejtmanky Ústeckého kraje. Kontrola Řídícího orgánu (MŠMT), zaměřená na správnost administrativních postupů při realizaci globálních grantů Ústeckého kraje, by měla proběhnout ve dnech 4. a 5. září. 2012.

Pokud kontrola neprokáže závažné systémové pochybení, proplácení dotací by mohlo být ministerstvem uvolněno do konce září. „Děláme vše proto, aby kontrola proběhla hladce a bez výhrad,“ doplnil Pavel Kouda.

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Ústeckém kraji bylo dosud rozděleno 1,2 miliardy Kč (vyčleněno 1,4 miliardy Kč), což představuje 171 schválených projektů. Dosud bylo do programu celkem předloženo 607 žádostí o dotaci s požadovanou částkou 3,7 miliardy Kč. OP VK dosud podpořil více než 55 tisíc žáků, a pedagogů a v jeho rámci bylo vytvořeno přes 500 nových výstupů - vzdělávacích programů, kurzů a vzdělávacích aktivit.