V Děčíně byly umístěny kontejnery na elektrozařízení

Na konci loňského roku statutární město Děčín uzavřelo se společností Asekol s.r.o. smlouvu o spolupráci. Jejím předmětem je zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů.

Kontejnery byly dnes 16.února rozvezeny na celkem osm stanovišť. Stacionární kontejnery jsou určeny pro sběr drobného elektra (např. mobilní telefony, fény, dálkové ovladače, elektronické hračky, elektrospotřebiče do kuchyně – šlehače, mixery apod.) a baterií. Veškerý servis týkající se stacionárních kontejnerů bude zajišťovat společnost Asekol s.r.o.

Seznam stanovišť se stacionárními kontejnery v Děčíně:

Bynov – Teplická ulice, parkoviště u Dukly

Želenice – ulice U Tvrze, konečná MHD

Boletice nad Labem – ulice Kamenná x Míru x K.H.Borovského, proti základní škole

Staré Město – ulice Rakovnická x Příčná

Březiny – ulice Kosmonautů, u samoobsluhy

Nové město – ulice Riegrova, u mateřské školky

Děčín – ulice Duchcovská, vedle hlavní lékárny

Podmokly – ulice Plzeňská, nádoby na třídění u OD Korál

zdroj: ČTK