Začal se stavět parkovací dům

U obchodního centra Korál začala stavba parkovacího domu. Vzniknout by zde mělo 98 míst. Řidiči budou moci parkoviště využít od měsíce října.

Oplocením staveniště a vykácením několika stromů začaly úpravy parkovací plochy před Obchodním centrem Korál. Náhradní výsadbu majitelé centra provedli již loni na podzim, u Labe vysadili pět stromů a čtyři sta keřů. Dvoupatrové parkování, které nahradí nevzhlednou plochu, nabídne řidičům o sedmdesát parkovacích míst více než doposud. „Parkování bude určeno především pro naše zákazníky, proto nebude určitá doba stání zpoplatněna,“ řekl Zdeněk Vála, ředitel OC Korál. Stavební práce, které si vyžádají odvoz až tří tisíc kubíků zeminy, by měly skončit na přelomu měsíce září a října.

Za tuto plochu platí majitelé Korálu nájem městu ve výši 400 tisíc korun ročně. „Vznik nových míst na parkování v centru města vítáme. Jsme přesvědčeni, že stavba nejen zkvalitní plochu před obchodním centrem, ale přivede do centra této strany města více života,“ řekl František Pelant, primátor města. Zastupitelé schválili, že po dokončení stavby dvoupodlažního parkovacího domu investoři pozemek proti Hlavnímu nádraží odkoupí.