Základní škola Na Stráni v Děčíně popularizuje výuku fyziky

Na 250 žáků druhého stupně Základní školy Na Stráni v Děčíně se učí fyzice v novém, moderním pojetí. V pondělí 17. prosince odstartovala škola projekt Fyzika 21. století, jehož cílem je zpopularizovat výklad učiva a napojit jej na moderní technologie. Na pořízení učebních pomůcek přispěla Nadace ČEZ částkou téměř 200 tisíc korun.  

Žáci už neposlouchají jen teoretický výklad, ale s probíraným učivem se seznamují také prostřednictvím zábavných pokusů a názorných ukázek. Pomocí demonstračních měřicích přístrojů například poznávají typ plynné látky na základě získaného zbarvení, druhy kovů zase podle vlnění a odporu konkrétního materiálu. Dokáží třeba i změřit a posoudit škodlivost hluku, jemuž bývají běžně vystaveni.

„Našim žákům teď můžeme nabídnout moderní, zajímavou a praktickou výuku. Díky novým učebním pomůckám získají dlouhodobé poznatky, které využijí i v běžném životě,“ poznamenal ředitel Základní školy Na Stráni Vít Průša.

Zmíněné pomůcky využijí pedagogové také při výuce dalších přírodovědných předmětů, jako jsou chemie, zeměpis či přírodopis. Zákonitosti počasí odhalí žákům meteorologická stanice, s astronomickým dalekohledem poznají základy astronomie. Přímo v terénu pak mohou díky digitálnímu zařízení snímat fyzikální veličiny jako atmosférický tlak či teplotu a získané hodnoty následně analyzovat v učebně. 

Grantové řízení Oranžová učebna vyhlásila Nadace ČEZ poprvé v roce 2010, přičemž do dnešního dne podpořila 53 Oranžových učeben po celé České republice. Jejich cílem je zkvalitňovat výuku technických a přírodovědných předmětů na základních, středních a vyšších odborných školách. „Chceme žákům ukázat, že přírodní vědy nejsou jen dřina a otrava. Když se to vezme za správný konec, může to být naopak zábava,“ říká Ondřej Šuch, manažer Nadace ČEZ. V severočeském regionu se svojí odborné učebny již dočkali například studenti Střední odborné školy technické a zahradnické v Lovosicích nebo žáci ze Základní školy Lesní v Liberci.